Remi Armand Collaris

Ik geloof dat het succes van organisaties wordt bepaald door de mate waarin talenten van medewerkers in teamverband tot bloei komen. Met deze visie help ik teams en organisaties praktisch op weg naar betere resultaten. Gebruikmakend van het Agile, Scrum en Lean gedachtegoed ben ik voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om mensen beter te laten samenwerken.

Met een inzet van enkele dagen per maand help ik Scrum Master teams en managementteams om beter gebruik te maken van de intrinsieke drang van professionals om te verbeteren. Ze nemen weer tijd voor verbeteren en maken het verbeterproces uitdagend voor zichzelf en de medewerkers.