Pieter van der Meché

Pieter van der Meché is gecertificeerd trainer/consultant bij het The Sociocracy Group | Sociocratisch Centrum. Helpt teams en organisaties effectiever samenwerken door het vergroten van de psychologische veiligheid en Agile/Circulair organiseren, met behulp van de sociocratische kringorganisatiemethode.
In samenwerking met de Agile Alliance publiceerde hij Decision Making Systems Matter.