Linda Dorlandt

Als begeleider in veranderingsprocessen ben ik altijd op zoek naar de kracht binnen het team. Door medewerkers zich zelf verantwoordelijk te laten voelen voor datgene wat ze als team willen bereiken komt er energie vrij die verandering mogelijk maakt. Als facilitator zet ik in op teamvorming, eigen verantwoordelijkheid en het bieden van hulp aan elkaar. Hierdoor ontstaat meer plezier in het werken. Ik maak gebruik van een breed scala aan interactieve werkvormen. Zowel op het gebied van coaching, projectmanagement, procesmanagement (Scrum, Agile, LEAN) als op teamprocessen.

Samen met Remi Armand Collaris heb ik het boek “Praktisch op weg naar Teamresultaat” geschreven. Hierin laten we aan de hand van praktijkervaringen en praktische werkvormen een stappenplan zien om te komen tot een lerende organisatie.